Petri Pennings

Certified Practitioner since July 2023


31630577338
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Even voorstellen

Ik ben Petri Pennings en ik geloof oprecht dat ieder mens alles al in zich heeft, alleen soms weet je niet meer hoe je daarbij komt.
Het is mijn missie om anderen te laten voelen wat congruent is, wat in lijn is met wie je ten diepst van binnen bent, zodat de relatie met jezelf en met anderen weer in balans is.
Vanuit die balans maak jij de beste keuzes.

Dit was ook voor mij niet altijd zo en toch blijft het een rode draad in mijn leven.

Wat begon als persoonlijke ontwikkeling werd mijn passie. Vanuit die innerlijke balans werd ik weer blij met mezelf én dat straalde ik uit en steeds meer mensen kwamen vragen hoe ik dat gedaan had.

Ik voelde dat wat ik over mezelf geleerd had en wat het mij bracht niet alleen voor mij bedoeld was.

Ik besloot mijn hart te volgen en in 2019 ben ik ByPetri gestart, mijn praktijk voor hypnotherapie en coaching in Schijndel, Nederland.

Alles is anders en ik ben meer dan ooit mezelf.

Dankbaar ben ik dat ik nu een veilige plek mag creëren voor anderen. Om vanuit rust en balans voor zichzelf te kiezen, zich te ontdoen van de ballast die ze met zich mee dragen en te gaan voelen wie ze diep van binnen zijn. Zodat ze weer blij zijn met zichzelf en hun lijf, zelfvertrouwen ervaren en dat uitstralen.

Met trots ben ik hypnotherapeut, gecertificeerd Havening Practitioner, gecertificeerd mBIT coach, internationaal gecertificeerd NLP trainer, getraind in EMDR, systemisch coachen en EFT. Ik ben gespecialiseerd in medische hypnose, HypnoSlim, maatwerk in voeding, Complete virtuele maagband en Bevrijd je van de strijd.

Ik ben erg blij dat ik met Havening Techniques® mijn cliënten effectief, snel en eenvoudig kan begeleiden om zich te bevrijden van dat wat hun (on)bewust beperkt. Die vrijheid gun ik iedereen.

Bevrijd jezelf ook van dat wat jou bewust en onbewust beperkt.

De beste keuze is die voor jezelf. 

Voel je welkom!

Mijn social media accounts zijn:

Instagram
Facebook

LinkedIn

 

Introduction

 

I am Petri Pennings and I sincerely believe that every human being already has everything within him, only sometimes you don't know how to get there.

It is my mission to let others feel what is congruent, what is in line with who you are deep inside, so that the relationship with yourself and with others is balanced again.

From that balance, you make the best choices.

 

This was not always the case for me either and yet it remains a common thread in my life.

 

What started as personal development became my passion. From that inner balance I became happy again with myself and I radiated that and more and more people came to ask how I had done that.

 

I felt that what I had learned about myself and what it brought me was not only meant for me.

 

I decided to follow my heart and in 2019 I started ByPetri, my practice for hypnotherapy and coaching in Schijndel, the Netherlands.

 

Everything is different and I am more than ever myself.

 

Grateful I am that I may now create a safe place for others. To choose for themselves from peace and balance, to get rid of the ballast they carry with them and to start feeling who they are deep inside. So that they are happy again with themselves and their bodies, experience self-confidence and radiate it.

I am proud to be a hypnotherapist, certified Havening Practitioner, certified mBIT coach, internationally certified NLP trainer, trained in EMDR, systemic coaching and EFT.

I specialize in medical hypnosis, HypnoSlim, customized nutrition, Complete virtual gastric band and Free yourself from the struggle.

 

I am very happy that with Havening Techniques® I can guide my clients effectively, quickly and easily to free themselves from that which (un)consciously limits them. I grant that freedom to everyone.

 

Free yourself also from that which limits you consciously and unconsciously.

The best choice is for yourself.

 

Feel welcome!

 

My social media accounts are:

 

Instagram
Facebook

LinkedIn

Areas of specialization

Food addiction, Anger management, Anxiety, Fear of flying, Panic attacks, Phobias, Eating disorders, Low self-confidence, Low self-esteem, Post-traumatic stress disorder, Relaxation, Insomnia, Stress, Weight loss, Gastric band hypnotherapy, Self-Belief, Self-Development, Shyness, Belief Creation, Confidence, Empowerment, Weight, Breathwork

Locations

Van Tuijllaan 54, 5481 RB Schijndel